HomeFactopediaBrainoffsRankingsCommunityLog In
You know 0 facts


English - Greek

Your overall rating on English - Greek =
0%
Your best rally score on English - Greek = 0 facts

Play Fact Master on English - Greek    

Challenge Friends to a Brainoff on English - Greek    

Play a Rally Game on English - Greek    136 facts:

Above
   in Greek is   
από πάνω
After
   in Greek is   
μετά
Airplane
   in Greek is   
αεροπλάνο
Apple
   in Greek is   
μήλο
Before
   in Greek is   
πριν
Bicycle
   in Greek is   
ποδήλατο
Bird
   in Greek is   
πουλί
Black
   in Greek is   
μαύρο
Boat
   in Greek is   
βάρκα
Boy
   in Greek is   
αγόρι
Brown
   in Greek is   
καφέ
Cake
   in Greek is   
τούρτα
Center
   in Greek is   
κέντρον
Cheese
   in Greek is   
τυρί
City
   in Greek is   
πόλη
Cold
   in Greek is   
κρύος
Colour
   in Greek is   
χρόμα
Dad
   in Greek is   
μπαμπάς
Dog
   in Greek is   
σκύλος
Dream
   in Greek is   
όνειρο
Dwarf
   in Greek is   
νάνος
Early
   in Greek is   
νωρίς
Eight
   in Greek is   
οχτώ
End
   in Greek is   
τέλος
Exactly
   in Greek is   
ακριβώς
Exit
   in Greek is   
εξοδος
Eye
   in Greek is   
μάτι
Face
   in Greek is   
πρόσωπο
Far
   in Greek is   
μακριά
Fat
   in Greek is   
λίπος
Fear
   in Greek is   
φόβος
Feather
   in Greek is   
φτερό
Fire
   in Greek is   
φωτιά
Fish
   in Greek is   
ψάρι
Five
   in Greek is   
πέντε
Flag
   in Greek is   
σημαία
Flood
   in Greek is   
πλημμύρα
Food
   in Greek is   
φαγητό
Football
   in Greek is   
ποδόσφαιρο
Four
   in Greek is   
τέσσερα
Friend
   in Greek is   
φίλος
Game
   in Greek is   
παιχνίδι
Garden
   in Greek is   
κήπος
Gift
   in Greek is   
δώρο
Glass
   in Greek is   
γυαλί
Gold
   in Greek is   
χρυσό
Goodbye
   in Greek is   
αντίο
Grass
   in Greek is   
χλόη
Green
   in Greek is   
πράσινο
Hair
   in Greek is   
μαλλιά
Half
   in Greek is   
μισο
Hand
   in Greek is   
χέρι
Hat
   in Greek is   
καπέλο
Hawk
   in Greek is   
γεράκι
Heavy
   in Greek is   
βαρύς
Hello
   in Greek is   
γεια σου
Help
   in Greek is   
βοήθεια
Honey
   in Greek is   
μέλι
Horse
   in Greek is   
αλογο
Hot
   in Greek is   
καυτός
Hour
   in Greek is   
ώρα
House
   in Greek is   
σπίτι
Ice Cream
   in Greek is   
παγωτό
In
   in Greek is   
μέσα
Ink
   in Greek is   
μελάνι
Job
   in Greek is   
εργασία
Key
   in Greek is   
κλειδί
Kidney
   in Greek is   
νεφρός
King
   in Greek is   
βασιλιάς
Lake
   in Greek is   
λίμνη
Laugh
   in Greek is   
γέλιο
Library
   in Greek is   
βιβλιοθήκη
Light
   in Greek is   
φώς
Little
   in Greek is   
μικρός
Lost
   in Greek is   
χαμένος
A Lot
   in Greek is   
πολύ
Milk
   in Greek is   
γάλα
Moon
   in Greek is   
φεγγάρι
Mouse
   in Greek is   
ποντίκι
Mum
   in Greek is   
μαμά
Nature
   in Greek is   
φύσις
Never
   in Greek is   
ποτέ
Nine
   in Greek is   
εννέα
Nobody
   in Greek is   
κανένας
Oil
   in Greek is   
έλαιον
One
   in Greek is   
ένα
One Hundred
   in Greek is   
εκατό
One Thousand
   in Greek is   
χίλια
Open
   in Greek is   
ανοικτός
Other
   in Greek is   
αλλος
Out
   in Greek is   
έξω
Peace
   in Greek is   
ειρήνη
Pen
   in Greek is   
μάνδρα
Person
   in Greek is   
πρόσωπο
Pig
   in Greek is   
χοίρος
Place
   in Greek is   
θέση
Plant
   in Greek is   
φυτόν
Poison
   in Greek is   
τοξικόν
Present
   in Greek is   
παρών
Queen
   in Greek is   
βασίλισσα
Rain
   in Greek is   
βροχή
Red
   in Greek is   
κόκκινος
Rest
   in Greek is   
υπόλοιπο
River
   in Greek is   
ποταμός
Sail
   in Greek is   
πανί
School
   in Greek is   
σχολείο
Sea
   in Greek is   
θάλασσα
Seat
   in Greek is   
κάθισμα
Seven
   in Greek is   
εφτά
Sheep
   in Greek is   
πρόβατα
Six
   in Greek is   
έξι
Size
   in Greek is   
μέγεθος
Sky
   in Greek is   
ουρανός
Snow
   in Greek is   
χιόνι
Son
   in Greek is   
γιος
Soon
   in Greek is   
σύντομα
Soul
   in Greek is   
ψυχή
Stamp
   in Greek is   
γραμματόσημο
Star
   in Greek is   
αστέρι
Start
   in Greek is   
εναρξη
Stone
   in Greek is   
πέτρα
Stranger
   in Greek is   
ξένος
Sun
   in Greek is   
ήλιος
Ten
   in Greek is   
δέκα
Test
   in Greek is   
δοκιμή
Thought
   in Greek is   
λόγος
Three
   in Greek is   
τρία
Tree
   in Greek is   
δέντρο
Two
   in Greek is   
δύο
Victory
   in Greek is   
νίκη
Voice
   in Greek is   
φωνή
War
   in Greek is   
πόλεμος
Wisdom
   in Greek is   
σοφία
Wood
   in Greek is   
ξύλον
Year
   in Greek is   
έτος
Zero
   in Greek is   
μηδέν


Facts contributed by:


Kristian
   About - Terms - Privacy Log In